Maandag 4 juli 2022 zal het zijn.

Tijdens mijn herstel van een burn out zei mijn omgeving voortdurend: “Je moet vooruit kijken, niet achteruit. Het verleden kan je niet veranderen, de toekomst wel. Die ligt nog open”. Zo ben ik opnieuw beginnen studeren en stel ik opnieuw doelen. Het behalen van mijn vaarbrevetten is ook zo’n doel dat ik deze zomervakantie wil behalen, afstuderen als Master in de geschiedenis en de lerarenopleiding succesvol afwerken zijn twee doelen voor de zomer van 2022. En daar is deze week een derde bijgekomen: Santiago de Compostela.

Het idee om ooit de weg naar Compostela te doen spookt al een tweetal jaar in mijn hoofd. Sindsdien volg ik hierover op Instagram tal van accounts van andere pelgrims en organisaties die de tocht faciliteren. De site van het Vlaams Compostela-genootschap heb ik ondertussen helemaal uitgespit. Mezelf kennende moet ik een datum vastleggen om zo’n persoonlijk project echt vorm te doen krijgen. Anders komt het er niet van en blijf ik het uitstellen omwille van andere zaken. Die datum ligt nu vast: maandag 4 juli 2022. De voorbereidingen kunnen dus beginnen. Het is 4 juli geworden omdat dan het schooljaar ten einde is en ik ook aan de KUL hoop alles te hebben afgerond. Ik wil namelijk niet vertrekken met een hoofd dat nog volop denkt aan een af te werken thesis of een nog in te halen examen. Het zal er dus op aankomen om goed te plannen volgend schooljaar.

Liefst van al zou ik de volledige camino afleggen, vertrekkend van thuis helemaal tot in Compostela. Maar dan heb je drie maanden nodig. En ik heb als leerkracht ‘maar’ twee maanden. Mijn staproute wordt vermoedelijk de Camino Francès die, in tegenstelling tot wat de naam doet denken, quasi volledig door Spanje loopt. Deze route vertrekt in Saint-Jean-Pied-de-Port en is 775 km lang. Die afstand hoop ik te doen in 40 dagen. Een goede 20km per dag stappen moet kunnen. Een alternatief is de Camino del Norte, die langs de Atltantische kust loopt. Die knoop hak ik begin 2022 doorhakken nadat ik mij meer geïnformeerd heb.

Het grootste deel van de tocht zou ik alleen afleggen. Zo kan ik alles op mijn eigen tempo doen en hoef ik geen rekening te houden met het tempo van andere of zij met het mijne. En ik kan al eens een dag rust inplannen om vb. een stad of museum te bezoeken. Misschien vraag ik wel mensen om eens een stukje mee te stappen. Ik kijk anderzijds ook wel uit naar de ontmoetingen met andere pelgrims.
De logies zijn ook nog een open vraag. Er zijn tal van pelgrimsherbergen langs de route, maar ik heb het niet voor dat slaapzaal-gegeven. Het alternatief is een tent en kamperen of zo’n service die al je verblijven regelt en zelfs je bagage mee verplaatst. Anderzijds lees je op veel blogs dat die herbergen wel een bijzonder deel van de hele camino-ervaring…

Nog heel wat knopen door te hakken dus, maar het aftellen is in elk geval begonnen. Mijn wandelstok van de vroegere Hacowa-wandelingen staat al klaar. En meteen heb ik ook een doel dat me aan het wandelen krijgt, want de conditie moet naar omhoog. Mijn huisdokter zal tevreden zijn (en ik eigenlijk ook).

Wordt vervolg.


English version

Monday 4th of July 2022 it will be.

During my recovery from a burnout, my environment constantly said: “You have to look forward, not backward. You cannot change the past, but you can change the future. It is still open”. That’s how I started studying again and set new goals for my life. Obtaining my navigating licenses is such a goal I want to achieve this summer, graduating as a Master in history and successfully completing the teacher training are two other goals for the summer of 2022. And a third goal has been added this week: Santiago de Compostela.

The idea of ​​ever doing the camino has been an idea for two years now. Since then, I have followed numerous accounts of other pilgrims and organizations that facilitate the journey on Instagram. I have also read the site of the Flemish Compostela Society back and forth. Knowing myself, I have to set a date for such a personal project in orde to really make it happen. Otherwise I will keep postponing it because of other things. The date has now been set: Monday July 4, 2022. The preparations can begin. It has become the 4th of July because the school year will be ended by then and I hope to have finished everything at the university too. I don’t want to leave with a head still thinking about a masterthesis to be completed or a late exam. So it will come down to a good planning next school year.

Preferably, I would do the full camino, starting from home all the way to Compostela. But then you need three months. And as a teacher I have ‘only’ two months. My route will probably be the Camino Francès which runs almost entirely through Spain. This route departs from Saint-Jean-Pied-de-Port and is 775 km long. I hope to do that distance in 40 days. I should be able to walk ca. 20km a day. An alternative is the Camino del Norte, which goes along the Atlantic coast. I will make that decision at the beginning of 2022.

I would do most of the trip alone. This way I can do everything at my own pace and I do not have to take into account the pace of others or vice versa. I can also schedule a day of rest for example to visit a city or museum. Maybe I will ask friends to walk along for a few days, but on the other hand, I also look forward to meeting other pilgrims.

Accommodations are also still an open question. There are plenty of pilgrim hostels along the route, but I am no fan of shared rooms. The alternative is a tent and camping or a service that arranges your lodging and even moves your luggage. On the other hand, as you read on many blogs the hostels are a special part of the whole camino experience …

So still a lot of decisions to make, but the countdown has begun in any case. My walking stick from the past Hacowa hikes is ready. And I now have a goal that gets me walking, because my physical condition has to improve. My doctor will be satisfied (and I will be too).

To be continued…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.